معرفی آب معدنی بطری

آب معدنی های بطریدر بسته بندی های کارتنی 6، 12 و 15عددی، به ترتیب در ظرفیتهای 1500سی سی، 500سی سی و 300سی سی تولید شده و به بازار عرضه میگردد.

نظرات بسته شده است.