محصولات

معرفی آب معدنی بطری

آب معدنی های بطریدر بسته بندی های کارتنی 6، 12 و 15عددی، به ترتیب در ظرفیتهای 1500سی سی، 500سی سی و 300سی سی تولید شده و به بازار عرضه میگردد….

معرفی آب معدنی لیوانی

آب معدنی های لیوانی در بسته بندی های کارتنی 40 عددی در ظرفیتهای 120 سی سی، 200 سی سی و 240 سی سی تولید شده و به بازار عرضه میگردد….